Quần bò vạc bên đính logo M8252
 Quần bò vạc bên đính logo M8252