Bộ bơi liền 2 dây

245,000₫
Colour:
Kích thước:

Mô tả

Bộ bơi liền 2 dây
Giá : 245k
Size : hoa hồng : 3–4-5-6-8-10-12
Fendi hoa hồng : 3a(2)-4a(2)-5a-6a(2)-8a(2)-10(2)-12a
Fendi đà : 3–4-5-6-8-10-12

 Bộ bơi liền 2 dây
 Bộ bơi liền 2 dây
 Bộ bơi liền 2 dây
 Bộ bơi liền 2 dây
 Bộ bơi liền 2 dây
 Bộ bơi liền 2 dây
 Bộ bơi liền 2 dây
 Bộ bơi liền 2 dây
 Bộ bơi liền 2 dây