ÁO hoddie phối màu 2 mặt vàng đen
 ÁO hoddie phối màu 2 mặt vàng đen
 ÁO hoddie phối màu 2 mặt vàng đen
 ÁO hoddie phối màu 2 mặt vàng đen