Quần áo bé gái

 ÁO pink in chữ Hugme  ÁO pink in chữ Hugme
 ÁO nhũ gucci thêu chó  ÁO nhũ gucci thêu chó
 Áo ren hoa cổ nhún  Áo ren hoa cổ nhún
 Áo vằn cổ xích  Áo vằn cổ xích
 Áo ren cổ bèo tay loe  Áo ren cổ bèo tay loe
 Áo beo cổ bèo  Áo beo cổ bèo