Câu hỏi thường gặp

Chính sách đổi hàng tại Hankids

1. Các trường hợp HANKIDS hỗ trợ đổi hàng cho bé.Sản phẩm không đúng mẫu mã, kích thước đã đặt, bé mặc rộng/ chật/ ngắn/...